NOTE norsk

 

Å, DU KILDE TIL HVER GAVE

Engelsk  Arr. for solostemme   YouTube 1   

 

Bønnfullt

 

1. Å, du kilde til hver gave,

stem mitt hjerte med en sang.

Nåden strømmer, vil ei stanse,

jeg vil prise med en gang.

Lær meg vakre melodier,

sang av tungers flammespill.

Pris gi ham på høydens trone,

alltid se mot ham jeg vil.

 

2. Hva jeg skylder, gjeld til himlen,

jeg er bundet til hans kraft.

Stadig vandrende mitt hjerte,

med din godhet hold det fast.

Alt for lett jeg vandrer bort fra

Ham jeg elsker, Frelseren.

Sett et segl fra him'lens troner

på mitt hjerte, kjære venn.

 

 

Tekst: Robert Robinson, 1735-1790

Til norsk: Ida Gjærum
Musikk:
Wyeth's Repository of Sacred Music, Part Second
 

 

Om sangen  2