”Husk!  Det er et kristent prinsipp alltid Å GJØRE GODT,

                                        selv mot dem som gjør oss vondt.  Det er et kristent

                                        prinsipp å elske vår neste som oss selv og å gjøre mot

                                        alle mennesker slik vi ønsker at de skal gjøre mot oss. 

                                        Det er et kristent prinsipp å være vennlig, barmhjertig

                                        og tilgivende, og stillferdig bevare disse egenskapene i

                                        vårt eget hjerte og aldri skryte av dem, heller ikke av

                                        våre bønner eller vår kjærlighet til Gud, men alltid vise

                                        at vi elsker ham ved ydmykt å prøve å gjøre det som er

                                        riktig i alle ting.  Hvis vi gjør dette og husker vår Herre

                                        Jesu Kristi liv og leksjoner og prøver å handle ifølge dem,

                                        kan vi tillitsfullt håpe at Gud vil tilgi oss våre synder og

                                        feiltrinn, og gjøre oss i stand til å leve og dø i fred.”

 

 

                                                           -    Charles Dickens, ”The Life of Our Lord”, s.124-127

                                              (Skrevet til hans egne barn i 1849)

                                                                                 (Liahona, desember 1994 s. 6)