NOTE norsk    NOTE eng.   Primærsanger

 

 

DEN GANG DA JESUS KRISTUS BLE DØPT

Lys over Norge sept. 1997

mp3    (CD 2:41)

 

Ærbødig

 

1. Den gang da Jesus Kristus

ble døpt i elven Jordan,

var Faderen og Sønnen

og Ånden alle der.

Fra himlen hørtes røsten

da Jesus steg opp av vannet,

og Den hellige ånd som en due dalte ned.

 

2. Og nå som jeg skal døpes,

jeg følger Hans eksempel.

Ved full nedsenkning døpes

jeg med prestedømmets makt.

Da blir jeg også medlem

av Jesu Kristi rike,

og Ånden vil meg lede

bestandig, har Han sagt.

 

 

Tekst og musikk: Jeanne P. Lawler, f. 1924. © 1977, 1989 SDH

Kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

 

Matteus 3:13–17  

Presentasjon (The Friend, aug. 2008)

 

I Liahona februar 2015, finner vi en forenklet versjon av denne sangen. Kommentar:

 

Her har det sneket seg inn en feil i teksten i siste linje. Ordlyden skal være lik versjonen fra 1997, noe den også var da den ble sendt til trykking. Se arbeidsark.