NOTE norsk    NOTE eng.     Primærsanger

 

 

 

 

DEN HELLIGE LUND 

Liahona, april 2001 

mp3    (CD 2:29)  Illustrasjon

 

Ærbødig

 

1. Den hellige lund var frisk og grønn,

og morgensolen var så klar

da Joseph knelte ned i bønn,

da Joseph knelte ned i bønn,

og ba sin Gud om svar.

 

2. Gud Faderen og Sønnen kom,

ved åpenbaring svar de ga,

et budskap som ga lys og fred,

et budskap som ga lys og fred,

av hjertet ble han glad.

 

 

Tekst:    Joan D. Campbell, f. 1929. © 1969 SDH

Musikk: Hal K. Campbell, f. 1927. © 1969 SDH. Arr. © 1989 SDH

Joseph Smith—Historie 1:14 ;17

Presentasjon (The Friend, juli 2001)