Budskap fra Det første presidentskap 2003

 

                                    I denne høytiden bekrefter vi på nytt at

                                    Jesu Kristi, Guds Sønns mirakuløse fødsel

                                    virkelig fant sted.  Vi vitner om at han er

                                    det eneste fullkomne menneske som noen

                                    sinne har vandret på jorden.  Han

                                    «gikk omkring og gjorde vel» (Apostlenes gjerninger 10:38)

                                    og kaller på alle: «Kom så og følg meg» (Lukas 18:22). 

  

                                    Det er hans hellige innflytelse som motiverer

                                    menneskene til å vise barmhjertighet og godhet. 

                                    Han som har tatt på seg våre sykdommer og har

                                    båret våre piner (se Jesaja 53:4), inspirerer oss

                                    alle til å vise fattige, ensomme og undertrykte

                                    vår kjærlighet. 

 

                                    Måtte denne julehøytiden minne oss om at

                                    Fredsfyrsten, som stillet stormen på Galileasjøen,

                                    har makt til å stille stormene i vårt personlige liv. 

                                    Måtte hans fred fylle våre hjerter og hjem gjennom

                                    det kommende år når vi streber etter å vandre på   

                                    hans veier.

 

                                                                                            -  Liahona desember 2003, s. 1