Primærsanger      

 

 

EN AV MANGE!

Liahona, okt. 2015 (s. 79)

 

 

Lett og energisk

 

1. Det er tusenvis av oss i hele verden nå.

Hver enkelt av oss er et barn av Gud. unike er vi óg.

Vi er mange tusen, vokser i tro og rett! 

Vi er én av mange, vandrer i Hans lys. 

Unike er vi alle her, ingen lik meg. 

Vi vil bli som Faderen har tenkt.

 

2. Jeg lærer å bli snill og lydig, sann og tro. 

Jeg viser at jeg elsker Ham og prøver være god. 

Jeg er én av mange, vokser i tro og rett! 

Jeg er én av mange, vandrer i Hans lys.

Unike er vi aller her, ingen lik meg. 

Jeg vil bli slik vår Fader ønsker jeg skal bli. 

Jeg vil bli slik som Faderen har tenkt.

 

Tekst:     Jan Pinborough

 Musikk:  Michael F. Moody

 

© 2010 Jan Pinborough og Michael F. Moody. Med enerett.

Denne sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i kirken eller i hjemmet.

Denne notis må stå på alle kopier.