NOTE    Primærsanger      

 

 

 

FAMILIEN 

Liahona april 2004   

mp3    (CD 4:19)

 

Muntert

 

Når familien er sammen etter dagens strev og støy,

da er vi så gode venner, popper popcorn, har det gøy.

Far forteller oss så mangt, og mor, hun leder oss i sang.

Og det synes som om intet kan gå galt her noen gang.

 

 

Tekst:    Mabel Jones Gabbott (1910-2004) © 1969 SDH

Musikk: Richard Clinger, f. 1946. © 1969 SDH

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

Presentasjon (The Friend, mai 2004)