NOTE norsk   NOTE engelsk    Primærsanger

OBS Rettelse i notebildet s. 1, siste linje (norsk)

 

 

FAMILIEN ER FRA GUD

Liahona okt. 2008, BNMP 2014 

mp3  YouTube:  1  2  3

 

Med glede

 

1. Vår Guds familie er meg og deg,

og alle er hans sønner og hans døtre.

Han sendte oss hit ned til jord.

Her bor vi sammen i familier.

 

Refreng:

Takk for familien!

Den hjelper oss bli det Gud vil vi skal bli.

Slik har han vist kjærlighet,

for familien er fra Gud.

 

2. En far skal presidere der, især

forsørge, lære barna evangeliet.

En far skal lede oss i bønn. 

Guds Sønn da ser at vi Ham elsker.

 

3.  En mor skal vise omsorg god og tro. 

Hun styrker og beskytter sine kjære.

Hun lærer barna stå på kne og be,

og alltid tjene Herren.

 

4.  Vi vår familie hjelpe vil, med smil,

og være godt eksempel for hverandre. 

Og når vi selv blir mor og far,

da har vi lyst å si med barna:

 

 

Tekst og musikk:    Matthew Neeley

© 2008 Matthew Neeley. Med enerett.

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

Denne notisen må komme med på alle kopier.

 

Presentasjon  (The Friend, jan. 2009)