FORORD  til Barnas Sangbok:


Kjære gutter og piker

Dette er en sangbok spesielt for dere.  Dere kan synge sangene når som helst og overalt.  Dere kan synge enkelte av disse sangene for å vise takknemlighet overfor deres himmelske Fader, og andre kan dere synge bare for moro skyld.

Når dere synger, føles det godt inni dere.  Den hellige ånd gir dere en god følelse for å hjelpe dere til å forstå at ordene og budskapene i sangene er sanne.  Dere kan lære om evangeliet på denne måten, og deres vitnesbyrd vil vokse når dere lærer.  Dere husker lettere det dere har lært når dere synger om det.  Melodien hjelper dere til å huske teksten i sangen og får dere også til å føle sangens budskap.  Illustrasjonene vil også hjelpe dere til å se hva sangene handler om.  Når dere først har lært sangene, kan de være med dere bestandig (som gode venner) for å hjelpe dere til å velge riktig og være lykkelige.

Musikk er et språk alle forstår.  Barn over hele verden synger de samme sangene.  Musikk kan også knytte fortiden sammen med fremtiden.  En dag kan dere komme til å synge disse sangene sammen med deres egne barn.

Det finnes sanger i denne boken om nesten ethvert emne i evangeliet.  Sangene forklarer vår tro på livet i himmelen og på bønn, takknemlighet og ærbødighet, Frelserens misjon, evangeliets prinsipper, betydningen av hjem, familie og arv, naturen og årstidenes skjønnhet og behovet for lek og aktivitet.

En dag vil dere være ledere i Kirken og i verden.  Det dere lærer fra disse sangene, vil hjelpe dere til å være trofaste og yte rettferdig tjeneste.  Den gode følelsen sangene gir, vil gi dere glede og mot og vil hjelpe dere til å huske at dere er Guds barn.