FRED  PÅ

JORDEN

 

kommer fra himmelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kommer når Kristus er sentrum i vårt liv.

(Se Johannes 16:33)