NOTE    Primærsanger

 

 

 

 

 

Han døde for å gi oss liv  

Liahona, april 2005 

mp3    (CD 2:13)  Illustrasjon

 

Uttrykksfullt

 

 1. Han døde for å gi oss liv,

ja, Jesus, vår Forløser stor.

På Golgata han led for oss,

det var hans gave til vår jord.

 

2. Og påskemorgen sto han opp,

vår Frelser og Guds Sønn.

Han viste oss sin kjærlighet.

Vi gir ham takk i sang og bønn.

Med fryd og glede syng, syng, syng!

 

 

 

Tekst: Thelma McKinnon Anderson, f. 1913. © 1976 SDH

Musikk: Charlene Anderson Newell, f. 1938. © 1976 SDH

Johannes 15:13

Lære og pakter 20:23

Lære og pakter 76:41