NOTE norsk     NOTE eng.       Primærsanger

 

 

 

HVIS JEG LYTTER MED MITT HJERTE

Barnas nadverdsmøteprogram 2011, s.28 / Liahona febr. 2016, s. 67.

mp3 piano      Fløyteobligat   Opprinnelse/noter  YouTube 1

 

Rolig

 

1. Hvis jeg hadde vært et lite barn

da Jesus var på jord,

da ville jeg gått med ham der

og lyttet til hans ord.

Men jeg kan lese Skriftens ord,

der taler han om fred.

Og hvis jeg lytter med mitt hjerte,

hører jeg Hans røst.

 

2. Jeg kan lytte til profetens ord

og føle Gud er nær,

for jeg hører det som Jesus hadde

sagt om han var her.

Vår Guds profet vil lære oss

å leve her i fred.

Og hvis jeg lytter med mitt hjerte,

hører jeg Hans røst.

 

3. Jeg kan føle Åndens trøst

og nærhet når jeg holder bønn.

Han lærer meg alt som er sant,

og vitner om Guds Sønn.

Han taler med sin stille røst

og fyller meg med fred.

Og hvis jeg lytter med mitt hjerte,

hører jeg Hans røst.

 

 

Tekst og musikk:  Sally DeFord

 

© 2007 Sally DeFord.  Enerett.

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem og kirke. 

Denne notisen må komme med på alle kopier.