JA VI ELSKER - opprinnelse:

 

”Ja vi elsker dette landet”, den norske nasjonalsangen av Richard Nordraak, ble sannsynligvis komponert i 1863-64.  Teksten, av Bjørnstjerne Bjørnson (N.’s fetter), var offentliggjort første gang 1.november 1859 i ”Aftenbladet”.  Den var skrevet til Stortingets åpning og tilegnet Kongen.  I 1863 skrev Bjørnson teksten om, og i 1869 ble den trykt i sin endelige form.

 

Johan Behrens (kordirigent og sangpedagog) forteller hvordan det gikk da Studentsangerforeningen første gang prøvesang ”Ja vi elsker”:

”…den klang strax, den elskedes strax og alle følte:  Her er vor Nationalsang kommen!”

 

Første gang sangen ble oppført offentlig var under festmiddagen på Eidsvold 17.mai 1864 i anledning av 50-årsjubileet for 1814.  Behrens dirigerte et kor på 24 mann.  Ved en stor felleskonsert i Universitetshallen om kvelden ble sangen gjentatt, og fikk voldsomt bifall.  3. juni samme år ga Studentersangforeningen en serenade for Nordraak som takk for den nye komposisjonen.  Og innen et halvår var gått ble den kalt ”Fedrelandssangen”.  Allerede høsten samme år ble den trykt i Behrens ”Samling av flerstemmige Mandssange”.  Behrens tillot seg å legge Nordraaks akkorder litt om.  Han forenklet dem eller gjorde dem fyldigere eftersom han syntes det passet best.

 

Edvard Grieg sier om nasjonalsangen bl.a.:

”… som vi alle ved, er Melodien for store Forsamlinger en haard Nød at knække.  Ti den begynder nede i Stueetagen og stiger til Vejrs helt op til højeste kvist.  Hvem der ikke kan greje sig der oppe, maa gaa ned og fortsætte i Stuen.  Med andre Ord:  Sangens omfang er til sitt praktiske formaal en tilsynelatende Umulighed.  Men den har ikke destomindre med Glans besejret alle praktiske Hindringer, fordi den er saa uendelig betagende, fordi den træffer Digtets Rørelse paa en Prikk.”

 

(Fra ”Musikkens Verden”.)   Se også her.