Primærsanger      

 

 

 

JEG ELSKER HERRENS TEMPEL

Liahona april 2002    (Engelsk)

 

Ærbødig

 

1. Ditt tempel har et himmelsk skjær,

i nattens mørke er du nær,

og derfor fryder jeg meg her.

Jeg elsker Herrens tempel. 

Jeg minnes løfter som der bys,

hver gang jeg ser ditt tempels lys,

velsignelser som til meg gis. 

Jeg elsker Herrens tempel.

 

2. Ditt tempel står så praktfullt der

og ber meg være himlen nær

og være god mens jeg er her. 

Jeg elsker Herrens tempel. 

I templet vil jeg gifte meg

og inngå pakter der med deg. 

I ydmykhet går jeg din vei. 

Jeg elsker Herrens tempel. 

Jeg elsker Herrens tempel.

 

 

Tekst:    Marvin K. Gardner, f. 1952

Musikk:  Vanja Y. Watkins, f. 1938

© 2001 Vanja Y. Watkins og Marvin K. Gardner .  Brukt med tillatelse.

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

 

Salme 138:2

Lære og pakter 109:13–16