Jeg har grått mang en natt

fordi jeg var kortsynt og matt

og ikke andres behov så og forsto. 

Men aldri har jeg vært

det minste lei

for å ha vært litt for god.

I Richard L. Evans “The Quality of Kindness”,

Improvement Era, mai 1960, 340.

 

Liahona, desember 2006, s. 7.