NOTE     Primærsanger

 

 

 

JEG ØNSKER Å DØPES

Liahona, april 2009

 

Tankefullt

 

1. Jeg ønsker å døpes i helt hvite klær

og følge vår Frelser og være ham nær.

Jeg inngår en pakt om å gå på hans vei,

for dette er det som han ønsker av meg.

 

2. Jeg ønsker å døpes når åtte jeg er,

for dåpen er porten til hans rike her.

Hans navn skal jeg bære i glede og tro

og ha som mitt mål å bli verdig og god.

 

3. Jeg ønsker å døpes ved prestedømsmakt

og motta Hans ånd som en del av hans pakt.

Og Ånden vil lede meg hvis jeg er sann,

og vise meg veien til himmelens land.

 

 

Tekst:   Gary Croxall

Musikk: Kathleen Holyoak

 

© 2003 Kathleen Holyoak og Gary Croxall. Med enerett.

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

Denne notisen må komme med på alle kopier.