NOTE norsk   NOTE eng.    Primærsanger

 

 

 

JEG TROR AT JEG MÅ VÆRE ÆRLIG

BNMP 1987

mp3    (CD 3:36)

 

 

Med overbevisning

 

Jeg tror at jeg må være ærlig,

tror at jeg må være sann.

Vår verden kan bli bedre

hvis jeg daglig gjør så godt jeg kan.

Jeg lærer meg i unge år

pålitelighet og trofasthet.

Jeg holder alltid ord og jeg

forsvarer det jeg vet er rett.

Jeg tror at jeg må være ærlig,

tror at jeg må være sann.

Vår verden kan bli bedre

hvis jeg daglig gjør så godt jeg kan.

 

 

Tekst:   Ruth Muir Gardner, 1927–1999. © 1986 SDH

Musikk: Lyall J. Gardner, f. 1926. © 1986

Trosartikkel 13

Ordspråkene 12:22

Efeserbrevet 4:25  

Historie