NOTE (norsk)    NOTE (engelsk)    NOTE (fløyte)

 

 

 

JEG VET JESUS ELSKER MEG

BNMP 2010, s. 28-29  Illustrasjon 1  2  (engelsk)

mp3  YouTube 1  2

  

Ærbødig

 

1. Det var på et nydelig sted langt herfra

der samlet barn seg om Jesus.

De fikk hans ord og hans kjærlighet stor.

Siden velsignet han dem.

Den omsorg han viste for barna der,

viser han og for meg.

Selv  har jeg aldri fått holde hans hånd,

men vet at han lever i dag.

 

Refreng:

Han lever nå.

Jeg vil følge ham i tro.

Hjertet mitt gir jeg ham.

Jeg vet Jesus elsker meg.

 

2. Nå er jeg her på et nydelig sted,

lærer her mer om min Frelser.

Her er foreldre og lærere som

viser meg veien til ham.

Jeg føler hans kjærlighet hver gang jeg ber,

kjenner hans varme hånd.

Glad og takknemlig jeg går i hans spor

tilbake til himmelens hjem.

 

Refreng

 

 

Tekst og musikk: Tami Jeppson Creamer og Derena Bell


 © 2002
Tami Jeppson Creamer og Derena Bell. Sangen kan kopieres til leilighetsvis ikke-kommersiell bruk i hjem og kirke.  Denne notisen må komme med på alle kopier.

 

 

Hjelp for musikklederen (BNMP 2010, s. 3):

For å hjelpe barna å lære "Jeg vet Jesus elsker meg" (side 28-29 i dette utkastet) kan du overveie følgende:

 

Vis et bilde av Frelseren som velsigner nephittenes barn, og fortell barna historien som står i 3. Nephi 17:11-24 med egne ord.  Syng første linje av sangen for barna, og gjør en bevegelse som passer til ordene "nydelige sted" (som å bre armene helt ut).  Be barna synge og utføre bevegelsen sammen med deg.  Oppfordre barna til å finne bevegelser som passer til hver linje i sangen.  Deretter synger dere og gjør bevegelsene sammen.

 

Mer hjelp fra The Friend  &  Mormon Life