Et julebudskap fra Det første presidentskap

                                             til alle barn i verden

 

                                           ”Hvor er den jødenes konge som er født nå? 

                                            For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet

                                            for å tilbe ham” (Matteus 2:2).  Slik talte

                                            vismennene for lenge siden da de fulgte det

                                            himmelske lys som førte dem til menneskenes Frelser.

   

                                            Jesus Kristus, som ble født i enkle kår, som ble

                                            korsfestet og som oppsto, er vår lyskilde som

                                            leder oss på de stier vi skulle følge.  Når vi ser

                                            hen til ham, følger hans lys og gjør det han ønsker

                                            vi skal gjøre, vil vi finne fred og lykke.

   

                                            Vi vitner om at Jesus Kristus er vår Forløser og vår venn. 

                                            Han er verdens lys.  Han lever, og fordi han lever,

                                            skal vi leve for evig (se Johannes 14:19).

 

 

                                            Kjærlig hilsen

                                            Det første presidentskap

                                            (Barnas venn, desember 2003)