Et julebudskap fra Det første presidentskap

til alle barn i verden 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Julelys

I det hellige land viste en stjerne seg på himmelen da Frelseren ble født. 

I den nye verden var det lyst en dag og en natt og en dag for å markere

hans komme til jorden som et nyfødt barn.  Hans liv fortsatte å lyse fordi

han var det fullkomne eksempel på lydighet, godhet og kjærlighet.

 

Når vi studerer Frelserens liv og læresetninger, synger gledessanger for å

prise ham, holder hans bud, hedrer våre foreldre og elsker og tjener hverandre

vil vi bevare dette lyset skinnende klart i julen og gjennom hele det kommende år.

 

Barnas venn, desember 2006, s. B-2.

 

                                                                                                                    Engelsk