En klokke er ingen klokke

                                                    før du ringer med den.

                                                    En sang er ingen sang

                                                    før du synger den

                                                    og kjærlighet i ditt hjerte

                                                    skal ikke bli der -

                                                    kjærligheten er ikke

                                                    kjærlighet før du gir

                                                    den bort.

 

 

                                                                              Richard Rogers og Oscar Hammerstein II

                                                                              “Sixteen Going on Seventeen” (1959)

 

                                                                               Liahona, desember 2006, s. 6.