NOTE norsk    NOTE eng.   Primærsanger

 

 

 

KRAFT FRA SKRIFTEN

(BNMP 2006)  mp3  Illustrasjon

 

 

Med overbevisning

 

1. Fordi jeg ønsker bli som min Frelser, og jeg kan,

så leser jeg hans ord, og jeg følger glad hans plan. 

Fordi jeg ønsker kraften Hans ord vil gi til meg,

forandrer jeg mitt liv og går på Herrens vei.

 

[Refreng]

Kraft fra Skriften holder meg fra synd.

Kraft fra Skriften er en kraft som blir min.

Kraft fra Skriften hver en dag jeg får

når jeg i Skriften leser og forstår.

 

 

2. Jeg finner Åndens sverd når jeg lærer Herrens ord

Jeg henter troens skjold fra Guds skrifter gitt til jord,

og har Guds fulle rustning som verner meg hver dag,

og får en stor belønning og er ham til behag.

 

[Refreng]

 

Tekst og musikk:  Clive Romney

©  2004 Clive Romney.  Med enerett.  Sangen kan kopieres til bruk i Kirken. 

Denne notisen må komme med på alle kopier.

Presentasjon (The Friend, januar 2006)