MÅNE OG SOL

Side 144, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

 

Takknemlig

 

1. Måne og sol,

skyer og vind

og blomster og barn

skapte vår Gud.

Himmel og jord,

allting er hans,

Herren vår Gud vil vi takke.

Herre, vi takker deg.

Herre, vi priser deg.

Herre, vi synger ditt hellige navn.

 

2. Jesus, Guds Sønn,

død på et kors

for alle, for oss,

lever i dag.

Ja, han er her,

ja, han er her,

Herren vår Gud vil vi takke.

Herre, vi takker deg.

Herre, vi priser deg.

Herre, vi synger ditt hellige navn.

 

3. Ånden, vår trøst,

levende, varm

og hellig og sterk,

taler om Gud,

bærer oss frem

dag etter dag.

Herre, vi takker deg.

Herre, vi priser deg.

Herre, vi synger ditt hellige navn.

 

 

Tekst:    Britt G. Hallqvist, f. 1914

Musikk: Egil Hovland, f. 1924

Copyright © Norsk musikkforlag A/S Oslo Brukt med tillatelse.

 

Salme150:2

Lære og pakter 59:7