MUSIKK-MEMORY:

       Tegn eller lim seks forskjellige bilder på innsiden av tolv papptallerkener (to og to like).

       Bind tre og tre tallerkener sammen og heng dem på veggen.  

       La barna etter tur komme opp og snu to tallerkener. 

       Når de finner to like bilder, synger dere sangen som er illustrert. 

       En morsom måte å repetere sanger på!

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Bilde:

Sang:

Barnas sangbok:

1

Baby

Jeg er Guds kjære barn

Jeg vil følge Guds plan for meg

Min Gud ga meg et tempel

2

86 

73 

2

Blomster

Frø i jord

”Gi,” sa den lille bekk

Kom, mai, du skjønne milde

Min Himmelske Fader elsker meg

Måne og sol

Se, Gud har skapt vår jord så skjønn

Så ofte jeg vandrer

Vår verden er deilig

119

116

147

16

144

122

109

123

3

Bønn

Et barns bønn

Familiebønn

Her fins kjærlighet

Jeg ber i tro

Jeg folder mine hender små

Jeg har to hender små

Jeg takker deg, Fader

Kjære Far, jeg gir deg takk

Vi bøyer våre hoder ned

6    

101

102

Lys over Norge, mars 1991

143

126

9

15

18

4

Dåp

Den gang da Jesus Kristus ble døpt

Den hellige ånd

Dåp

Jeg liker hver en fødselsdag

Når jeg døpes

Lys over Norge, sept.1997 

56  

54  

Liahona, okt. 1999        

53  

5

Familie

En lykkelig familie

Familien

Hjemmet

I all evighet

Sannhet fra Elijah

Slektshistorie

104

Liahona, april 2004

Liahona, okt. 2007

98   

Liahona, okt. 2001

100 

6

Jesus

Elsk du din neste

Elsk hverandre

En gang var Jesus et lite barn

Han sendte Sønnen

Hvis min Frelser sto hos meg

Hosianna

Jeg prøver å ligne Jesus

Jesus er vår kjæreste venn

Jesus har oppstått

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn

Når han kommer igjen

På en herlig vårdag

Sto Jesus opp til liv igjen?

Å, la meg høre om Jesus

74

39

34

20

BNMP 2008

142

40 

37

44

70

46 

57

45

36

7

Misjonærer

Det jeg gjør

Guds kirke trenger ungdom

Jeg håper på misjon jeg kalles

Jesu Kristi Kirke

Mitt lille lys

Mitt ønske er å være misjonær

Vi er kalt

Vi vil bringe sannhet til jord

Liahona, okt. 2002

85

91

48

96

90

94

92

8

Popcorntre

Jeg så ut av vinduet

118

9

Profeten

Følg profeten

Ha takk for profeten du sendte

Hold alle budene

Vi lytter til profetens røst

Vær alltid tro

58 

Salmer nr. 17

68 

Liahona, okt. 2000

81 

10

Skriften

Bøkene i Mormons bok

Gullplatene

Hver gang når jeg leser i Bibelen min

Jeg søker Herren i unge år

Kraft fra Skriften

Mormons bok forteller oss

Nephis mot

Søk, overvei og be

63

61

35

67 

BNMP 2006

62

64 

66 

11

Smil

Er du veldig glad

Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn

Jeg er som en skinnende stjerne

Smil

125

38

84

128

12

Tempel

Guds ånd som en ild

Jeg elsker Herrens tempel

Jeg ser vår Herres tempel

Salmer nr. 2

Liahona, april 2002

99