NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

NEI, TAL EI ONDT

Nr. 48, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

 

Tankefullt

 

1. La aldri onde ord bli sagt,

de volder sorg og sjelekval.  

”Et vennlig ord,” er kristnes bud,

la aldri svik fra din munn gå ut.

Men la oss så den gode sæd

med kjærlig ord til hver især,

for aldri da vi skade vil,

et navn vi kjenner lite til.

 

2. Gled deg i tanken på en venn

som kjærlig verner om ditt vel.  

Hvis noen spreder ondskaps løgn,

din gode venn vil skjerme deg.

Kom la oss strebe mot det mål

at vi vil lære å forstå:

Hvis all vår tale vennlig er,

vil himlen være ganske nær.

 

3. Tal aldri ondt, barmhjertig vær,

husk på hvor skrøplig selv du er.

Hvis du da ser din nestes feil

så styrk og hjelp ham, nevn dem ei.

For livet svinner hastig bort,

vær du forsiktig døm ei fort.

I denne korte stund på jord,

tal om enhver med kjærlig ord.

 

Tekst og musikk: Anon., ca. 1853

Jakobs brev 4:11

Efeserbrevet 4:29–32