NOTE    Primærsanger      

 

 

 

OMVENDELSE 

Liahona, jan.2005 (s. 16 på lokalside)

mp3    (CD 2:38)  Illustrasjon

 

 

Tankefullt

 

”Jeg er lei meg” er slett ikke enkelt å si

når jeg vet jeg har gjort noe sjofelt og galt.

Da må jeg omvende meg, angre og be

om hjelp til å gjøre som Gud har befalt.

 

 

Tekst:    Sylvia Knight Lloyd, f. 1933. © 1974 SDH

Musikk: Robert P. Manookin, 1918–1997. © 1974 SDH

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

 

Salme 38:18