Overalt, overalt, er det jul i kveld!

                                        Jul i land hvor furu og gran gror,

                                        jul i land hvor palmer bor,

                                        jul der fjelltopper rager i hvitt,

                                        jul der kornet står gyllent og blidt…

                                        Overalt, overalt er det jul i kveld!

                                        For det Kristus-barn som kommer,

                                        er alles Herre.

                                        Intet slott er for stort, ingen hytte for liten.

 

 

Juletre

 

 

 

 

                                                          

                                                          (Phillips Brooks, “Christmas Everywhere”, i Best-Loved Poems of the

                                                          LDS People, red. Jack M. Lyon og andre [1996], s.30.)

 

                                                          Lys over Norge, desember 1997, s.4.