NOTE    Primærsanger

 

 

 

 

PÅ EN HERLIG VÅRDAG

Side 57, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3     (CD 2:30) YouTube 1  Illustrasjon

 

Med glede

 

1. På en herlig vårdag under jorden grå

der sov et lite frø så trygt til solen banket på.

Våkn opp, våkn opp, du lille frø! 

Kom opp til herlig lys!

Nå er det dag.  Du kraften har,

kom opp til herlig lys!

 

2. På en herlig vårdag dødens bånd ble brutt. 

Da oppsto Jesus, Frelseren, og kom fra graven ut!

Våkn opp, våkn opp, du hele jord! 

Se opp til herlig lys! 

For alle skal få oppstå nå,

se opp til herlig lys!

 

3. På en herlig vårdag i en skog så grønn,

som svar på bønn fikk Joseph se vår Fader og hans Sønn.

Våkn opp, våkn opp,

du hele jord, og motta sannhets lys!

Guds sanne ord er nå på jord,

her er dets klare lys!

 

 

Tekst:    Virginia Maughan Kammeyer, f. 1925. © 1989 SDH

Musikk: Crawford Gates, f. 1921. © 1989 SDH

Alma 32:28

Lære og pakter 88:7

Matteus 28:5–6

Joseph Smith—Historie 1:17  

Presentasjon (The Friend, februar 2003)