NOTE    Primærsanger      

 

 

PAKTENS VEI 

Liahona, sept. 2014 (s. 60)

 

 

Med overbevisning

 

1. En pakt er en avtale med Gud,

et løfte jeg gir til vår Far.

Og kjærlig han alltid velsigner meg

hvis trofast jeg søker hans svar.

Jeg lover å holde hans bud til oss,

og hvis jeg vil bli i hans lys,

da lover han store velsignelser.

En fylde av glede meg bys.

 

Refreng:

Jeg vil nå minnes min pakt med Gud.

Den viser meg veien til Faderens bo.

Jeg vil ha tro på min pakt med Gud

og bli på min vei, på paktens vei,

og sikre meg fred og ro

 

2. Jeg holder og hedrer min dåpspakt,

og påtar meg Jesu navn.

Da minnes jeg ham og hans bud til oss,

er trofast disippel av ham.

Jeg gjerne fornyer min pakt så kjær

hver sabbat når nadverd jeg får.

Og en dag trer jeg inn i templet

og hellige pakter forstår. 

 

Refreng:

Jeg vil nå minnes min pakt med Gud.

Den viser meg veien til Faderens bo.

Jeg vil ha tro på min pakt med Gud

og bli på min vei, på paktens vei,

og sikre meg fred og ro.

Jeg blir på min vei, på paktens vei,

og sikrer meg fred og ro.

 

 

Tekst:    Vanja Y. Watkins

Musikk:  Marvin K. Gardner

© 2014  Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i kirken eller i hjemmet.

Denne notis må komme med på alle kopier.