NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

PRIS GUD, FRA HVEM HVERT GODE KOM

Nr. 137, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3

 

 

Majestetisk

 

1. Pris Gud, fra hvem hvert gode kom!

Pris ham, du engleskare from!

Pris ham, du folk i paktens bånd,

Pris Fader, Sønn og Hellig’ ånd!

 

 

Tekst:   Thomas Ken, 1637–1711

Musikk: Louis Bourgeois, ca. 1510–1561. Fra Genfer Psalter, 16. århundre.

Salme 148:1–2, 10–14

Efeserbrevet 1:3