Primærsanger

 

        A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M     N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Æ    Ø    Å

 

        Samuel forteller om Jesus-barnet   Lys over Norge des.1992

        Sannhet fra Elijah   Liahona okt. 2001

        Sannheten gjengitt   Liahona, okt. 2005

        Se, barnas hjerter har vendt seg til fedrene   Liahona okt. 2001

        Se, Gud har skapt vår jord så skjønn   122

        Se, hvor sneen faller lett   Syng med meg G-14

        Se høsten kommer   Syng med meg G-7

        Se, Maria, se på din sønn   Lys over Norge des.1993

        Se, vi har tre farger   131

        Selv om jeg nå er et barn   88

        Sing a Song  Children's Songbook, s. 253

        Slektshistorie, det er det jeg gjør   100

        Smil   128

        Små pionerbarn    137

        Små stemorsblomster   Syng med meg G-21

        Som et barn av Gud  BNMP 2012

        Som jeg har elsket   74

        Som morgensolen skinner  Syng med meg G-20

        Sommerfuglen   148

        Sov lille Jesus   Lys over Norge des.1990

        Sov nå søtt   28

        Stem i en sang  124

        Stille nå, kjære barn   111

        Stille som det dype vann   Syng med meg B-27

        Sto Jesus opp til liv igjen?   45

        Surt og grettent ansikt    128

        Syng når mot kveld  114  

        Syng på din vei  114

        Synge en sang er moro   129

        Søk, overvei og be   66

        Så gøy det er når bestefar besøker oss   113  (Copyright)

        Så ofte jeg vandrer   109