Salmer 1993

 

                      SALMER (1993):

                    Det første presidentskaps forord              Salmer, s. ix                 First Presidency Preface 

                    Hvordan salmeboken skal brukes             Salmer, s.255              Using the Hymnbook

                    Skriftsteder                                                Salmer, s.264              Scripures

                    Emneregister                                             Salmer, s.268             Topics                               

                    Alfabetisk register                                      Salmer, s.281              Alphabetical

                    Meters norsk                                              Hymns                         Titles, Tunes and Meters 

                    Forfattere og komponister                         Hymns                         Authors and Composers  

 

 

Intervju med Michael Moody (Kirkens musikkformann i 25 år)

 

Latter Day Saint Hymnbooks          

 

The New Hymnbook 

 

Engelsk salmebok fyller 20 år (Liahona aug. 2005, s.K3, Kirkenytt) 

 

Siste-dagers-hellige salmer - TIlbedelse gjennom sang (Franklin D.Richards, Lys over Norge okt. 1982, s.36)

 

Blessings on Our Heads (John S. Tanner, Ensign, februar 2004 s. 16)

 

Salmers styrkende kraft  (Jay E. Jensen, Liahona mai 2007) Engelsk

 

Tilbedelse gjennom salmene (Liahona, mars 2008, s. 64)

 

Salmers helbredende kraft  (Liahona, april 2008, s. 36)

 

Retningslinjer for å skrive salmer  (Ensign, april 1973 s.52)

 

Forandring av salmer til korbruk  (Lys over Norge, des. 1982, s.54)

 

Favortittsalmene til alle 16 SD-profetene (LDS Living 4. september 2014)

 

Salmer, kunstverker i miniatyr  (Hjelpeforeningens studiekurser 1983, s.211)

Vi minnes Jesus i våre salmer (Familiens hjemmeaften 1972/73 s.151)