83 SALMER TIL DEG SOM ER NYBEGYNNER SOM DIRIGENT

Alle begynner på nedslaget eller det tunge slaget i takten (1. slag)

De er også uten fermater. Dette gjør at de er enklere å dirigere :)

 

NR.:

SALMER (1993/2002):

Takt-figur

   2

Takt-figur

   3

Takt-figur

   4

Takt-figur

   6

Hymns Made

Easy

for pianisten:

124 La oss forene her vår sang 2       s. 56
136 Kastes du på bølgen om i livet her 2      

s. 64

190 Elsk du din neste 2      

s. 80

198 Gud har deg kalt til arbeid 2      

-

9

Hill deg, o Sion, vi priser den morgen

  3    

-

16

Gud sign profeten vår

  3    

-

20

Yndefull Sion, himlens stad

  3    

-

29

Lover den Herre Gud

  3    

-

34

Lover den Herre

  3    

-

40

Jorden med sitt blomsterflor

  3    

-

44

Fedrenes tro

  3    

-

49

Kjære barn, din Gud er nær deg

  3    

-

54

Kraft og styrke sendt fra himlen

  3    

-

57

Bønnen er sjelens dype trang

  3    

-

76

Ved tanken på min Frelser kjær

  3    

s. 33

80

Hvor det er skjønt, min Herre Gud

  3    

s. 19

86

O du gode nådens Fader

  3    

-

90

Villfarne sjel som går

  3    

-

94

Kom, følg med meg

  3    

-

96

Korsfestet ble vår Herre stor

  3    

-

98

Stille syng en hellig sang

  3    

-

100

Gud, vår Fader, vi deg ber

  3    

s. 44

105

I all ydmykhet, o Frelser

  3    

s. 42

109

Ydmyk med ærbødighet

  3    

-

113 Når  vi i nadverden tar del   3     s. 45

133

Gjør hva er rett

  3    

s. 66

134

Kom nå alle, store, små

  3    

s. 49

154

La nå Guds ånds stille  hvisken

  3    

-

172

Alt godt som gjøres her på jord

  3    

-

191

Vi vil bringe sannhet til jord

  3    

-

193

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn

  3    

s. 83

6 Israel, Israel, Gud deg kaller     4  

-

7 Vi vil stemme i et kor     4  

-

14 Søt er den fred Guds budskap gir     4   -
15 Vi ber til Gud for deg     4   -
19 Sion, vi deg priser     4   -
24 La oss stemme i et kor     4   s. 16
35 Pris vår Gud med hjerte, munn     4   -
38 Fader, vi synger i ydmykhet     4   -
46 Kom, vårt folk, takknemlig vær     4   -
50 For det vakre på vår jord     4  

s. 18

52 O, bli hos meg! Nå er det aftentid     4  

s. 35

58 Da du styrket fra ditt leie     4   s.32
59 Gud, allmektig, rettferds Gud     4   -
65 Kristus er meg kjær     4   s.38
69 Fader vår i himlen     4   -
71 Dagen svinner     4   -
72 Gud, vær med oss når vi skilles     4   -
73 Herre, før vi skilles ad     4   -
74 Se, nå dagen heller     4  

-

78 Led meg frem til evig frelse     4  

-

79 Mer hellighet gi meg     4   -
82 Nærmere deg, min Gud     4   -
87 Hans kjærlighet     4   -
92 Hvor kan jeg finne fred?     4   s. 30
93 Kom, du bedrøvede     4   -
107 Jesus fra Nasaret     4   -
115 Jesus Kristus er oppstanden     4   s. 54
116 Krist stod opp av døde     4   -
117 Jesus Krist oppstanden er     4   s. 52
118 Deilig er jorden     4   -
119 Hør en himmelsk englesang     4   -
122 Langt, langt herfra     4   -
123 Hør den englesang så skjønn     4   -
131 Velg det rette     4  

-

139 Kjærlighet er lysets kilde     4   -
144 Opp, Guds folk, til templets haller     4  

-

146 Jesus, det eneste     4   -
148 O, du salighetens klippe     4   -
149 Vingede skarer     4   -
152 Vi kan gjøre hjemmet vårt til himmel     4  

-

155 Alltid freidig når du går     4   -
156 Om store trengsler     4   -
158 Når jeg vender meg til Skriften     4   s. 75
161 Fremad, Kristi stridsmenn     4   -
163 Arbeid, for natten kommer     4   -
164 Vi er kalt     4   s. 70

168

Lytt, lytt, nasjoner!     4  

s. 72

175 Gjør meg til en bedre lærer     4   s. 73

184

Sions ungdom, kom nå alle     4  

-

201 O, må jeg følge deg     4  

s. 61

203 Guds daglige omsorg     4   s. 81

128

Stille natt, hellige natt       6

s. 60

 

Lær mer om dirigering her