NOTE norsk   NOTE eng.    Primærsanger      

 

 

SAMUEL FORTELLER  OM  JESUS-BARNET 

Lys over Norge des.1992

mp3    (CD 1:37)

 

Enkelt

 

1. ”Om fem år vil,” sa Samuel,

”en natt bli som en dag,

og Jesus-barnet vil bli født

i et land langt, langt herfra.”

 

Kor:

Hosianna!  Hosianna! 

Vi synger glad din pris.

Hvor herlig at Guds Sønn ble født,

stor ære skal han gis.

 

2. Og over hav, i Betlehem,

kom Jesus ned til jord,

slik Samuel det forutsa

og engler sang i kor.

 

 

Tekst:    Mabel Jones Gabbott (1910-2004)

Musikk: Grietje Terburg Rowley, f. 1927

 

Originaltittel: “Christmas in Zarahemla,” © 1985

av Mabel Jones Gabbott and Grietje Terburg Rowley. Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

 

Helaman 13:2–4

Helaman 14:2–4

3 Nephi 1:9–15