”Sann lykke kommer bare ved å gjøre andre glad –

            den praktiske anvendelse av Frelserens lære om å miste

            sitt liv for å finne det.  Kort sagt, julens ånd er Kristi ånd,

            som får våre hjerter til å gløde av broderlig kjærlighet og

            vennskap og tilskynder oss til å gjøre gode tjenestegjerninger.

            Den er Jesu Kristi evangeliums ånd, og lydighet mot denne

            vil bringe ’fred på jorden’, fordi det betyr

       godvilje mot alle mennesker.”

 

 

 

 

 

                                                     David O. McKay, Gospel Ideals (1954), s. 551.

                                                           Lys over Norge, desember 1998 s. 4.