”Ringer og andre smykker er ikke gaver,

men unnskyldninger for gaver.

Den eneste [sanne] gave

er en del av deg selv.”

 

 

-  Ralph Waldo Emerson

     ”Gifts”, i The Complete Writing of Ralph Waldo Emerson (1929), s. 286.

Lys over Norge, desember 1998 s. 4.