NOTE    Primærsanger

 

 

 

SANNHETEN GJENGITT

Liahona oktober 2005    Engelsk  Illustrasjon

 

Med verdighet

 

1. Joseph Smith, som ba så ydmykt,

så vår Fader og hans Sønn.

I sin stråleglans og storhet

ga de svar på  ydmyk bønn.

Gi dem heder, gi dem ære! 

Sannhet er nå gjengitt her.

Gud vil la sitt lys med sannhet

trenge inn til hver især.

 

2. Joseph, ble så kalt av Herren

til å bringe ut hans ord,

og i Mormons bok blir Herrens

sannhet gjengitt til vår jord.

Les den daglig, søk så ydmykt,

løft din sjel til Gud og lær.

Gud vil la dens ord med sannhet

trenge inn til hver især.

 

 

Tekst:    Alan L. Jones Jr., f. 1931 © 2004 SDH
Musikk: Ludwig van Beethoven, 1770–1827

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i  hjem eller kirke.