NOTE    Salmer 1993

 

 

SE, HERREN KONGE ER

Nr. 43, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3   

Kraftig

 1. Se, Herren konge er!

Ja, lov ham evindelig!

Menneske, hold hans bud

og pris ham all din tid!

 

[Kor]

Hvert hjerte og hver stemme, lyd!

Av glede juble ut din fryd!

Hvert hjerte og hver stemme, lyd!

Av glede juble ut din fryd!

 

2. Vår Herre, Frelser rår

i sannhet og kjærlighet.

Han fjernet synd og sår

og vant sin herlighet.

 

3. Hans rike vil stå fast

i himmelen og på jord.

Dødsrikets lenker brast; 

all makt til Herren stor.

 

 

 

Tekst:   Charles Wesley, 1707–1788

Musikk: Horatio Parker, 1863–1919

 

Filippenserbrevet 4:4

 

Salme 32:11