NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

SE NÅ DAGEN HELLER 

Nr. 74, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   

mp3 1   mp3 2   Unge kvinners leirhåndbok, s.76 

 

 

Rolig

 

1. Se nå dagen heller, natten faller på.

Mørke skygger driver, skjuler himlen blå.

 

2. Jesus, gi de trette hvile søt og god. 

Må vårt øye lukkes fredfullt og i ro.

 

 

 

Tekst:     Sabine Baring-Gould, 1834-1924

Musikk:  Joseph Barnby, 1838-1896

 

Salomos ordspråk 3:24

Alma 37:37