NOTE    Salmer 1993

 

 

 

Skal DET UNGE SION GLEMME?

Nr. 183, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

 

Kraftig  

 

1. Skal det unge Sion glemme

å forsvare tro og rett?

Og mens fienden makten øver,

skal vi bli av kampen trett?  Nei!

 

[Kor]

Tro til den pakt våre fedre har elsket,

tro til den pakt våre martyrer verget!

Vi gir vår Gud hjerte og hånd,

aldri vi bryte vil paktens bånd.

 

2. Når vi vet at mørkets makter

stanse vil det store verk,

skal vi glemme våre pakter

og ei bruke åndens sverd?  Nei!

 

3. Vi vil strebe mot vår frelse,

holde fast ved sannhets bud.

Vi vil våke, be og kjempe

med vår ungdoms tro på Gud.  Ja!

 

4. Vi vil søke å bli verdig

så på Herrens store dag

vi kan stå blant de forløste

som har stridd for sannhets sak!  Ja!

 

 

Tekst og musikk: Evan Stephens, 1854–1930

1 Timoteus 4:12

Alma 53:18–21