NOTE    Salmer 1993

 

 

 

SNART ISRAELS FORLØSER

Nr. 5, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3   Salmens historie  

 

Tillitsfullt

 

1. Snart Israels Forløser  

vil heve sin røst,

til jorden vil komme igjen

og være vår styrke,

vårt lys og vår trøst,

vår konge, befrier og venn.

 

2. Vi vet han vil komme

og samle oss hjem,

så vi i Guds Sion kan bo.

Vi ei skulle gråte,

men være blant dem

som inngår til hvile og ro.

 

3. Som fremmede lenge

vi syndige var

og bønnfalt deg: Stå du oss bi!

Vår uvenn seg fryder

når sorger vi har,

men Israel vil snart være fri.

 

4. For Sions forløste

det budskap er godt

at tidenes tegn er begynt.

Frykt ei, men gjør rett,

han er nær nå, vår drott,

forløsningens time forkynt.

 

5. Min evige Frelser,

må du stå meg nær,

så alle i meg kan få se

den ømhet du viser

for meg og enhver,

som alle kan trøste seg ved.

 

6. Basunene lyder,

hør englenes røst:

Bered eder, Guds ord er her.

Se, brudgommen kommer,

han har oss forløst,

vi jubler, vår Frelser er nær.

 

 

 

Tekst:     William W. Phelps, 1792–1872; tilpasset etter Joseph Swain, 1761–1796. Var med i den første SDH-salmebok, 1835.

Musikk:  Freeman Lewis, 1780–1859

1. Mosebok 13:21–22

1 Nephi 22:12