NOTE norsk   NOTE eng.    Primærsanger      

 

 

 

SOV  LILLE  JESUS 

Lys over Norge, des.1990

mp3    (CD 1:47)

 

Fredfullt

 

1. Sov, lille Jesus, Herre, sov søtt. 

Englene sier vår Frelser er født.

Hyrder vil komme og knele for deg.

Klart skinner stjernen over vår vei.

 

2. ”Sov, lille Jesus,” synger vi nå. 

Frelser og konge vår jord ventet på. 

Englene synger:  ”Halleluja,

menneskers fred, halleluja!”

 

 

Tekst:   Mabel Jones Gabbott (1910-2004) © 1981 SDH

Musikk: Michael Finlinson Moody, f. 1941. © 1981 SDH

Maleri:   Heidi E. Morrell Andersen

Intervju med Michael F. Moody på Mormon Channel

 

Lukas 2:4–16

Matteus 2:1–2