Primærsanger

 

        A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M     N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Æ    Ø    Å   

 

        Til Herren gir jeg tiende   Liahona, okt. 2006

        To hender små   Aktiviserende sanger og regler s. 8  (Copyright)

        To ører    Primær 2, lekse 25

        To øyne små   Aktiviserende sanger og regler s. 4

        Tro    50

        Tro er å vite  50