NOTE     Primærsanger

 

 

 

 

 

TIL HERREN GIR JEG TIENDE

Liahona okt. 2006

mp3    (CD 3:38)

 

Muntert

 

1. Til Herren gir jeg tiende

fordi det ønsker jeg.

Da tenker jeg på alt han gir

til både deg og meg.

 

2. Han gir oss liv, en vakker jord. 

Om det jeg gir er smått,

så viser det min tro og takk

til Ham som gir alt godt.

 

Tekst og musikk: Lonnie Dobson Adams, f. 1942. © 1969, 1989 SDH

Malakias 3:10