NOTE    Primærsanger      

 

 

 

VÆR ALLTID TRO

Side 81, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)  

mp3    (CD  3:47) YouTube 1  2

 

 

Med ettertrykk

 

Profeten tale vil til deg.

Ja,  hør på hans ord: 

”Vær tro, vær tro.”

I arbeid og lek, i mørke og lys,

stå frem for sannheten, vær alltid tro.

 

Tekst og musikk: Joseph Ballantyne, 1868–1944

5. Mosebok 6:18

Alma 53:20–21

 

 

Presentasjon BNMP 2011, s. 7   SDH-profeter