NOTE norsk   NOTE eng.    Primærsanger

 

 

 

 

 

VI ER ULIKE

Lys over Norge, aug. 1992

mp3    (CD 5:33)

 

 

Rytmisk

 

1. Jeg kjenner deg, du kjenner meg.

Vi er så ulike som sandstrand og hei.

Jeg kjenner deg, du kjenner meg.

slik er det meningen å vise vei.

 

2. Jeg hjelper deg, du hjelper meg.

Vi lærer mye, venner svikter vi ei.

Jeg hjelper deg, du hjelper meg,

slik er det meningen å vise vei.

 

3. Jeg liker deg, du liker meg.

Vi gjør vårt beste, vi vil aldri si nei.

Jeg liker deg, du liker meg,

slik er det meningen å vise vei.

 

 

Tekst og musikk: Patricia Kelsey Graham, f. 1940. © 1989 SDH