JEG ER GUDS KJÆRE BARN  Salmer (1993)  Barnas sangbok (1995)

 

 

Sangpresentasjon 1 (Liahona, januar 2008 s. K8):

 

Fokuser på å hjelpe barna å peke ut og forstå de viktige læresetningene denne sangen lærer oss. Be barna lytte mens pianisten spiller refrenget, og reise seg når de gjenkjenner sangen.  Når mesteparten av barna står, ber du dem hviske navnet på sangen. 

 

Syng refrenget for barna. Be barna synge refrenget sammen med deg og lytte etter handlingsord som beskriver hva de ønsker at noen skal gjøre for dem.  Syng refrenget, og skriv svarene på tavlen (lede, føre, gå med seg, hjelpe, lære).  Spør:  "Hvem leder oss?  Når er det viktig å ha en veileder?  Hvorfor er det nødvendig at noen går ved siden av dere? Hvorfor er det nødvendig at noen hjelper dere å finne frem?  Hva må vi gjøre for at himmelen kan bli vårt hjem?"  Syng refrenget igjen, og bær vitnesbyrd om velsignelsene ved at vi har foreldre, lærere, ledere, profeter og Skriftene som hjelper oss å finne veien tilbake til vår himmelske Fader.

       

Når du underviser og repeterer versene i sangen, bruker du nøkkelord eller -uttrykk som hjelper barna å huske læresetningene som fremsettes i hvert vers.  For eksempel: 

1. vers - gaver (jordisk hjem og foreldre)

2. vers - Skriftene (hans ord)

3. vers - velsignelser

4. vers - Hans løfter er sikre

 

 

Sangpresentasjon 2  (The Friend, mars 2003)

Sangpresentasjon 3  (The Friend, febr. 2005)