NOTE norsk

 

 Å, DU KILDE TIL HVER GAVE

 Engelsk  Arr. for solostemme   YouTube 1   

 

Bønnfullt

 

1. Å, du kilde til hver gave,

stem mitt hjerte med en sang.

Nåden strømmer, vil ei stanse,

priser Deg med himmelsk klang.

Lær meg vakre melodier,

sang av tungers flammespill.

Priser Deg på høyders trone,

alltid se mot deg jeg vil.

 

2. Her, en støtte, til ditt minne

om din kraft og hjelp til meg. 

Håper så at du i glede

trygt vil ta meg hjem til deg. 

Jesus søkte meg, en fremmed

der jeg vandret vekk fra Gud,

for å frelse meg fra farer

han betalte med sitt blod.

 

3.  Hva jeg skylder, gjeld til himlen,

jeg er bundet til din kraft.

Stadig vandrende mitt hjerte,        

med din godhet hold det fast.

Alt for lett jeg vandrer bort fra

Ham jeg elsker, Frelseren.

Sett et segl fra him'lens troner

på mitt hjerte, led meg hjem.

 

  

Tekst: Robert Robinson, 1735-1790
Musikk:
Wyeth's Repository of Sacred Music, Part Second  

Til norsk: Ida Gjærum