Lytt til melodien      

 

Å KOM, Å KOM IMMANUEL

YouTube  1  2  3

 

 

1. Å kom, å kom, Immanuel,
og frels ditt folk, ditt Israel.
På pilgrimsveien venter vi at du,

Guds Sønn vår trøst skal bli!

 

Refreng:

Å kom, å kom, Immanuel,

og frels ditt folk, ditt Israel.
 

2. Å visdom, du Guds eget ord,

din rettferd regne over jord.

Lys opp vår vei til nådens hjem,

til himlen, ditt Jerusalem.

 

3. Å Adonai, sterke Gud,

du som gav Moses lovens bud,

skjenk oss i ørk'nen klippens vann

og led oss trygt til løftets land.

 

4. Å friske skudd av Jesse rot,

kom til ditt folk som nå gjør bot.

Selv konger skal ditt under se,

for deg skal alle bøye kne.

 

5. Å kom, du Davids nøkkel, kom

og åpne himlens helligdom.

Lås opp ditt rikes høye sal,

før oss fra dødens skyggedal.

 

6. Å morgen skjær, du rettferds sol,

send miskunn fra din kongestol.

La syndens dunkle skygger fly

for våre lenglers morgengry.

 

7. Å verdens konge, kom hit med,

la engler bringe bud om fred.

Opprett ditt rike, jevn din vei,

så jordens folk blir ett i deg.

 

8. Å Gud, med oss, Immanuel,

du konge over Israel,

kom du, og vær vår høye gjest,

da skal vi holde julefest

 

 

Tekst:   Veni, veni, Emmanuel, 1100-tallet

Melodi: Fransk fransikansk Processionale 1400-tallet / Adaptert av Thomas Helmore 1856

Oversettelse: Kjell Arild Pollestad 1992