FINGERLEKER / AKTIVITETSVERS

 

 

 

ÆRBØDIGHET

Primær 1, lekse 38, s. 126

 

 

Jeg vil være stille

når jeg i kirken er.

Når jeg sitter ærbødig,

vil Guds ånd meg være nær.